Obvestilo

 Naslednji razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016.