JN 20/2021 – Izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad in Javni stanovanjski sklad MOK obveščata vse zainteresirane ponudnike, da sta dne 19. 11. 2021 na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) na portalu www.enarocanje.si, objavila razpis za javno naročilo Izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska, Koper.

Oddaja ponudbe je mogoča do 20. 12. 2021 do 10. ure.

Razpisno dokumentacijo (Razpisna dokumentacija JN 20-2021) lahko dobite na spodnji povezavi:

https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/ 

Vabljeni k oddaji ponudbe!