Razpis

Objava naslednjega javnega razpisa za oddajo javnih najemnih stanovanj v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper  je predvidena spomladi 2023.