Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

07. november 2018

Številka: 3523-20/2017

Datum: 20. 9. 2018

 

30. julij 2015

Zaščita socialnih transferjev

Razpis

17. avgust 2016

 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.