Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

19. marec 2018

o izdaji odločb na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 4. 9. 2017

01. marec 2018

Obveščamo vas, da se je selitev JSS MOK zamaknila za en teden.

Razpis

17. avgust 2016

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.