Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

07. februar 2019

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z Zakonom o stvarnem premoženju...

Razpis

07. februar 2019

Številka: 3520-2/2019

Datum: 7. 2. 2019

 

VSEM ZAINTERESIRANIM KUPCEM

 

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.