Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

30. junij 2018

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, štev.

30. julij 2015

Zaščita socialnih transferjev

Razpis

17. avgust 2016

 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.