Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

28. januar 2016

Položnice JSS MOK brez provizije pa lahko še naprej plačujete na Delavski hranilnici podružnica Koper, Gortanov trg 1, Koper.

30. julij 2015

Zaščita socialnih transferjev

Razpis

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.