Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

07. november 2018

Številka: 3523-20/2017

Datum: 20. 9. 2018

 

30. julij 2015

Zaščita socialnih transferjev

Razpis

16. januar 2019

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.