Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

19. marec 2018

o izdaji odločb na podlagi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z dne 4. 9. 2017

01. marec 2018

Obveščamo vas, da se je selitev JSS MOK zamaknila za en teden.

Razpis

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.