Slovenščina

JSS MOK je osrednja lokalna institucija za pripravo in izvajanje stanovanjskega programa občine, ki izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju.

Slovenščina

Aktualno

28. julij 2022

Koper, 27. julij 202

Skoraj pet milijonov evrov nepovratnih sredstev za stanovanja Nova Dolinska

02. marec 2022

Nova Dolinska Koper, podpis pogodbe za gradnjo 166 javnih najemnih stanovanj.

01. marec 2022

Razpis

17. avgust 2016

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju NS PIZ)

in

Kako do stanovanja?

Moj dom, moja skrb.